دریافت مشاوره رایگان در مورد سامانه پیامک

ارسال سیم

امکان ارسال پیامک با شماره شخصی

ارسال سیم روشی جهت ارسال پیام انبوه تبلیغاتی ولی با شماره موبایل است. شما با این روش میتوانید با یک شماره موبایل انتخابی، پیامک های تبلیغاتی خود را ارسال کنید که در این صورت هم به کل مخاطبان چه افرادی که پیامک های تبلیغاتی خود را غیر فعال کرده باشند یا نه، پیامک ارسال خواهد شد و هم جلب توجه بیشتری خواهد کرد.

همچنین سامانه پیام کوتاه ایده آل دارای وبسرویس است بدین صورت که امکان ارسال پیامک خدماتی از قبیل کد فعال سازی جهت ثبت نام را دارد.

IdealWebsaz Content